Şehir hastanelerinde elektrik, su ve doğalgaz faturaları sağlıkçıların ek ödemelerinden mi ödeniyor?

Sayıştay'ın her yıl yaptığı Düzenlilik Denetim Raporu’na göre şehir hastanelerinin, elektrik, doğalgaz ve su faturalarının sağlık çalışanlarına ait döner sermaye bütçesinden ödendiği, genel bütçeden aktarım yapılmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay, şehir hastanelerinde genel bütçeden karşılanması gereken harcamalarının hastanenin döner sermaye bütçesinden ödendiği tespit etti. Şehir hastaneleri yapım, ihale ve işletimleri şeffaf olmadığı için eleştiriliyordu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, şirketin ödemesi gereken faturaların sözleşmeye aykırı bir şekilde sağlık çalışanları için ayrılan bütçeden karşılandığını belirten Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç “Ek ödemelerle ilgili yapılması gereken, tüm sağlık çalışanlarına hak ettikleri ücretin verilmesi ve yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıdır.” dedi.

Başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere birçok sağlık kurumunda ek ödemelerin eksik yatırıldığını söyleyen Demir ve Kılıç “Haziran ve temmuz ek ödemelerini hiç alamayan, ağustos ve eylül ayı ek ödemelerini ise eksik alabilen hekimler sorunun çözülmesi yönündeki taleplerini hastane yönetimine iletmiş ancak tatmin edici bir cevap alamamışlardı” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANALRINA VERİLMESİ GEREKEN EK ÖDEME NEREYE GİDİYOR?

 Demir ve Kılıç, şehir hastanelerinin faturalarının döner sermayeden ödenmesine karşın genel bütçeden aktarım yapılmadığını kaydederek “Uygulamada hastaneye ait tüm elektrik, doğalgaz ve su giderleri döner sermaye bütçesinden, hizmet giderleri ise genel bütçeden ödenmektedir. Ancak, döner sermayeden ödenen bu hizmetler için yapılan elektrik, doğalgaz ve su harcamalarına ilişkin mahsup işleminin genel bütçeden ödenecek hizmet ödemelerinden karşılanması ve bu miktarın ilgili hastane döner sermaye bütçesine aktarılması sözleşmelerde belirtilmiştir.” diye konuştu.

Demir ve Kılıç “Diğer yandan ise sağlık çalışanlarına verilmesi gereken ek ödemenin karşılanacağı döner sermaye havuzuna şirket hastanelerinin doğalgaz, elektrik ve su harcama musluğu bağlanmıştır.” dedi.

Etiketler
sağlık çalışanları
sağlıkçılar
ek ödeme
şehir hastaneleri