medikritik.com
Haberler

Karpal Tünel Sendromunda Ortotik Yaklaşım

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal Tünel Sendromu (Kısaca KTS) Median sinirin el bileği seviyesinde, karpal tünelden geçerken sıkışması sonucu oluşan, üst ekstremitenin en sık görülen nöropatisidir.

Karpal tünel el bileğinde; taban ve kenarlarını bilek kemiklerinin, tavanını ise transvers karpal ligamentin oluşturduğu bir tüneldir.

Karpal tünelin içerisinden median sinir, başparmak  ve diğer dört parmağın sekiz adet bükücü kirişi olmak üzere toplam on anatomik oluşum geçer. Bu sinoviyal anatomik yapılardaki  herhangi bir volümetrik artış sonucu, bu oluşumlar içerisinde basıya en duyarlı olan median sinir etkilenir ve “Karpal Tünel Sendromu” diye adlandırılan klinik tablo ortaya çıkar.

Karpal Tünel Sendromunun Nedenleri?

 • Travma ve yaralanmalar,
 • Spor aktiviteleri sonucu incinmeler veya zorlamalar,
 • Sürekli aynı işle uğraşmak ve mouse ya da klavyeyi aktif kullanmak,
 • Duruş bozuklukları,
 • Oturuş bozuklukları,
 • Dokuların ve eklemlerin iltihaplanması,,
 • Bilek kanallarının dar olması,
 • Obezite ve fazla kilo
 • Bel fıtığı,
 • Omurilik disklerinin kayması,
 • Stres,
 • Bileği zorlayacak meslek grubunda olmak,
 • Eklem çıkıkları,
 • Kırıklar,
 • Yumuşak doku tümörleri,
 • Hamilelik döneminde geçici olarak oluşabilir.

Karpal tünel içerisindeki basınç  normal el bileğinde 6 -9 mmHg’dır. El bileğinin içe ve dışa(Fleksiyon/Ekstansiyon) doğru bükülmesi sırasında karpal tünel  2 ila 3 kat daralır ve kanal içerisindeki basınç 85-90 mmHg’ya kadar yükselebilir.

Kanal içerisinde uzun süre devam eden 25-30 mmHg civarındaki basınç, şikayetlerin başlaması için yeterli olur. Bu sebepledir ki  el bileğini çok kullanan kişilerde karpal tünel sendromuna daha sık rastlanır.

Ayrıca, Karpal tünel sendromu şeker hastalığı,  tiroid hastalıkları, romatoid artrit, gut  ve aşırı şişmanlık gibi durumlarda; özellikle 35-60 yaş grubu kadınlarda daha sık görülür.

Karpal Tünel Sendromu aynı zamanda, her iki el bileğinde de görülebilir.

Karpal Tünel Sendromu Belirti ve Bulguları

Karpal tünel sendromu  bazen dirseğe, kola, hatta omuza ve boyuna doğru yayılabilen ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşma veya bu yakınmaların kombinasyonları ile birlikte  ortaya çıkar. Uyuşukluk ve karıncalanma genellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağındadır. Belirtiler genellikle gece ortaya çıkar; araba kullanmak, gazete okumak ve telefon ile konuşmak  gibi günlük aktiviteler sırasında belirtiler artabilir ve insanın günlük yaşam kalitesini etkileyebilir.

Çok şiddetli olgularda, kalıcı duyu kayıpları gelişebilir ve “tenar kas erimesi” adı verilen, başparmağın tabanındaki kasların erimesi durumu ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, başparmağın oppozisyon hareketi bozulabilir,  kavrama  güçsüzleşebilir ve ince tutuşlarında sıkıntılar ortaya çıkabilir; ileri dönemlerde, tedavi görmeyen hastaların şikayetlerine ellerinden küçük cisimleri düşürme gibi belirtiler de eklenebilir.


Bazen başka hastalıkların belirtileri de Karpal Tünel Sendromu’nun belirtilerine benzeyebilir. Şikayetlerin gerçek nedeninin ortaya çıkartılması için, hekimin önereceği testler ile diğer problemlerin ekarte edilmesi gerekir. Bunlar,  kas, bağ veya tendon hasarları, başparmak veya bilek artriti,  Kırık ile birlikte olan bilek hasarı, Boyun omurgaları arasında sinir kökü sıkışması, şeker hastalığına bağlı Diyabetik nöropati gibi sinir problemleridir.

Karpal Tünel Sendromu Tanısı

Öncelikle; iyi bir anamnez (hastanın şikayetlerinin öğrenilmesi)  ve klinik muayene gerekir.

Bu hastaların muayenesinde; El bileği seviyesinde sinir üzerine direkt dokunmakla hissedilen karıncalanma veya ağrı (tinel bulgusu) çoğunlukla bulunur. Ayrıca el bileğinin akut fleksiyonda tutulması (phalen testi) semptomları arttır.  Sinir üzerine tünel üzerinde parmakla ve tansiyon manşonu ile bastırma sonrasında hissedilen karıncalanma ve ağrı en özgün ve en değerli testtir.

Ayrıca tanıda EMG oldukça yararlı bir testtir.  Ancak EMG  bazen , karpal tünel sendromu klinik bulgularının varlığında normal sonuçlar verirken, hiç bir şikayeti olmayan hastalarda anormal sonuçlar verebilmektedir.  Tanıda  USG ve MR ayrıca kullanılabilecek yöntemlerdir. Özellikle tünel içinde siniri sıkıştırdığı düşünülen patolojik yapıların araştırılmasında değerlidir.

Karpal Tünel Sendromun’da Ortez Kullanımı

Semptomalara yol açan aktiviteler değiştirilmeli veya mümkünse durdurulmalıdır. Ağır yük kaldırma, tekrarlayıcı hareketler, vibrasyon içeren cihaz kullanımı ve elbileğinin bükülmüş pozisyonda sürekli çalışma önlenmelidir. Sigara içimi bırakılmalı, kafein alımı azaltılmalı ve fazla kilolar verilmelidir.

Karpal tünel sendromunun ilk evrelerinde el bileği splinti kullanmak, bazen semptomları azaltabilir. Splint el bileğini dinlenme pozisyonunda tutar. El bileğinin çok fazla bükülmesini (Fleksiyon/Ekstansiyon) önler. El bileğinin bu pozisyonda tutulması karpal tünel içerisinde median sinir için en geniş alanı sağlar. Splint özellikle el bileğinin gece bükülmesini önlediğinden gece hissedilen ağrı ve uyuşmayı azaltmada faydalı olur. Splint; semptomların sakinleşmesini ve karpal tünel içerisindeki yapıların dinlenmesini sağlamak amacıyla gündüz de takılabilir.

Tedavinin amacı; karpal tüneldeki basıncı azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Doktorunuz tarafından iş yaşamındaki hareketlerinizde değişiklikler önerilebilir. Yararlı olacağı düşünülen el bilek egzersizleri verilir. Yapmamanız gereken hareketler ve aktiviteler hakkında bilgi verilir.

Şabo Kesler

Gelişim Üniversitesi öğr. Görevlisi

Yorum Yap