medikritik.com
Haberler

Koronavirüs için bizde de izinler iptal edildi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü yaptığı resmi açıklamada merkez ve taşrada görevli tüm sağlık personelinin yıllık izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada: COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir denildi

Facebook


İlgili Haberler

Yorum Yap