medikritik.com
Haberler

Performans ödemelerinde katsayı dikkate alınacak İşte tüm branşların unvan katsayıları!

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart tarihinde yayımlandı. Yönetmeliğe göre her branşa ait hizmet alanına göre kadro ünvan katsayıları belirlendi.

Ek ödemelerde kullanılmak üzere oluşturulan katsayılar hizmet puanının hesaplanmasında, hizmet puanı da Net performans puanının hesaplanmasında kullanılacak ve buna göre ödemeler yapılacak.

Kadro ünvan katsayılartı da branşlara göre şu şekilde belirlendi:

Hizmet puanının hesaplanması

MADDE 11 – (1) Mesai içi, mesai dışı, özellikli tıbbi işlemler ve uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanları, madde 9 ve 10’a göre hesaplanan ilgili ham puanların hizmet verimlilik katsayısı ve hizmet alanı kadro unvan katsayısı ile çarpılarak hesaplanır.

Hizmet puanı = Ham puan x Hizmet verimlilik katsayısı x Hizmet alanı kadro unvan katsayısı.


Net performans puanının hesaplanması

MADDE 12 – (1) Mesai içi net performans puanı; mesai içi hizmet puanı, bilimsel çalışma destek puanı ve ek puanın toplamından oluşur. Mesai dışı net performans puanı, uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı ve özellikli tıbbi işlemler net performans puanı ise kendi hizmet puanlarından oluşur.

a) Mesai içi net performans puanı = Mesai içi hizmet puanı + Bilimsel çalışma destek puanı + Ek puan.

b) Mesai dışı net performans puanı = Mesai dışı hizmet puanı.

c) Uluslararası sağlık hizmeti net performans puanı = Uluslararası sağlık hizmetleri hizmet puanı.

ç) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler hizmet puanı

Yorum Yap