medikritik.com
Köşe Yazıları

Kamuda Esnek Çalışma Genelgesi ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu görevlilerinin esnek çalışmasına ilişkin bir Genelge yayımlandı. Genelgeye göre çalıştırılma şekline bakılmaksızın kamu kurumlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Burada kamu çalışanlarının çalışma statüsü bakımında işçi, memur, sözleşmeli gibi bir ayrım gözetilmedi. Yani her statüde çalışan kamu görevlisi için esnek çalışma yönetmeleri uygulanabilecek.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Yani bu izinleri yasal izin haklarından mahsup edilmeyecek.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarında bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

Yine esnek çalışma yöntemlerinden faydalananlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bir diğer anlatımla çalışma süresi bakımından kamu kurumlarına karşı bir çalışma süresi borçlanmayacak.

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Yani uzaktan çalışanlar çalışma süresi içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek zorunda.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak. Yine hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundalar. Bu yönüyle aslında bir tatil izni gibi anlaşılmaması gereken bir durum söz konusu.

Daha önce, salgın kapsamında idari izinli sayılanlar ise yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler. Ayrıca idari izinli sayılmayıp da yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar ise talepleri halinde idari sayılacak.

Av. Dr. Erkin Göçmen

İlgili Haberler

Yorum Yap