İstanbul Tıp Fakültesi'nden sağlıkta şiddet açıklaması

İstanbul Tıp Fakültesi'nin Covid Çocuk Acil Servisi'nde asistan hekimlere yönelik geçtiğimiz gün yaşanan fiziksel ve sözlü şiddete karşı üniversiteden açıklama geldi.

İstanbul Tıp fakültesi'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tedavi görmekte olan bir hastamızın annesi ve babası tarafından, gecesini gündüzüne katarak pandemi sürecinde birçok kişinin kendi en yakınlarına yaklaşmakta tereddüt yaşadığı ortamda, hayatları pahasına hastalarına şifa dağıtmayı öncelemiş olan Asistanlarımız fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmışlardır.

İnsan olarak, hekim olarak ve kurum olarak hangi şart altında ve ne gerekçe ile olursa olsun şiddeti kabul etmemiz mümkün değilken, zor şartlar altında ve gece gündüz demeden günün her saatinde şifa dağıtmakta olan doktor ve sağlık emekçilerimize, hasta ve hasta yakını tarafından her ne sebeple olursa olsun yapılan şiddeti asla kabul etmiyor ve güçlü bir şekilde reddediyor, kınıyoruz.

İnsanımıza şifa dağıtmayı görev edinmiş olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin her türlüsünün önlenmesi için toplumsal olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgular, sağlıkta yaşanan şiddete karşı yasal düzenlemelerin eksiksiz hayata geçirilip hızla uygulanması konusundaki talebimizi bir kez daha ve çok daha güçlüce tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.