Konuk Yazar

Yazarın Yazıları

Human Papilloma Virus (HPV) aşısı, HPV’nin neden olduğu kanser ve siğillerden korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere HPV aşısının ulusal aşı şemasına alınmasını önermektedir.

Bugün başka bir farkındalık için gözlerimizi açıyoruz. Epilepsi ve Yaşam Derneği'nin II. Çalistayi.. 

Satırlarım tıp öğrencilerine ve yolun çok başındaki genç hekimlere.

2021 Yılı Aralık ayı, pandemi sonrası istifaları artan hekimlere cumhurbaşkanı ve sağlık bakanı tarafından verilen “müjdeye” sahne oldu (1). Davul zurna ile duyurulup sessizce askıya alınan (2) bu müjde emeklemekte olan hekim sendikacılığına bir ivme kazandırdı ve kısa sürede hekim sendikaları olarak bilinen üç sendikanın büyümesine vesile oldu (3).

 LANCET DERGİSİNDE YAYINLANAN HEKİM GÖÇÜ MAKALESİNE YANIT:                        

             ÜLKEMİZDEKİ HEKİM GÖÇÜ, ATİPİK SÜRÜ PSİKOLOJİSİDİR

                   ÖZET:

Apandisit, kalın bağırsağın başlangıç bölümünde yer alan 5 ile 10 cm boyutunda olan ve aynı zamanda apendiks olarak da bilinen bir kör bağırsak uzantısıdır. Genellikle apandisit iltihaplanması ile birlikte anılır. Sinsi ilerleyen tehlikeli bir durumdur.

Biyoteknolojinin gelişmesi ile birlikte patlayıcı, yaralayıcı silahlar yerini daha az gürültülü, sinsi, ama aynı ölçüde yıkıcı silahlara bıraktı.

Epilepsililerin sorunlarını dile getirmek ve bazı sorularımıza yanıt almak için, geçen ay Sağlık Bakanlığının farklı kurumlarından randevular alınarak görüşmeler yapıldı. 4 ayrı nokta ile görüşmeler gerçekleştikten sonra, her birinden cevapları alarak yazmanın, parça parça yazmaktan daha sağlıklı olacağını düşündüm.

Her yıl dönümlerinde Engelliler Haftası, kuruluşlar ve kişiler tarafından, afişler duyurular ve etkinlikler ile tekrarlanır, bir sonraki yıla kadar unutulur... Engelli kuruluşları ve yakınları engelli sorunlarıyla yaşamaya devam ederler.

MHRS- Merkezi Hekim Randevu Sistemi 2010 yılında Erzurum ve Kayseri illerinde ilk olarak pilot uygulamayla başlamış ve 2012 yılında tüm Türkiye’de sisteme konulmuştur.

Sağlık Bakanlığı’na verilen 17 bin 266 asistan kadrosu ilan edildi. Bu kadro ilanı ile ilgili Medikal Malpraktis Derneği’nin görüşünü sunuyoruz.

Uzman tabiplerin mecburi hizmet süresi ve asistanların özlük hakkı konusunda düzenlemelere ilişkin Medikal Malpraktis Derneği’nin görüşü ve sürece dair değerlendirmesini sunuyoruz.

Türkiye’de sağlık sisteminde en büyük değişim ve dönüşüm 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı ile yaşanmıştır. Dönüşümün amacı, sağlık hizmetine ulaşımda eşitsizlik, sağlık hizmet sunumunda yaşanan çok başlılık, düşük gelirli ile yüksek gelirliler arasındaki sağlık hizmet adaletsizliği, hizmetin etkin sunulamaması gibi birçok soruna çözüm sağlanması olarak açıklanmıştır.

Medikal Malpraktis Derneği olarak sağlık çalışanlarının sağlık hukukunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sağlık alanında özellikle son dönemde en çok karşılaşılan durum, tıbbi müdahaleden doğan hukuki ve cezai sorumluluktur.

Bazı insanlar için düşünmek, hayattaki en zor şeydir.

Martin Luther

 

Ambulans sözcüğünün kökeni Latince ambulare’dir. Ambulare, hareket etmek veya yürümek anlamına gelmektedir. Kelimenin anlamı, eski tarihlerde tıbbi müdahale ihtiyacı olan hastaların hareket ettirilerek veya tekerlekli sandalye benzeri bir araçla itilerek götürülmesine dayanmaktadır.

ALERJİ NEDİR?

Epilepsililer uzun süreden beri birçok ilaçlarımıza ulaşamıyoruz. Bu epilepsililer için çok ciddi bir konu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde, sağlık çalışanları için yeni düzenlemeleri açıkladı. Medikal Malpraktis Derneği olarak, yapılması düşünülen yasal düzenleme hakkında olumlu ve olumsuz kanaatlerimiz oluşmuştur.

Bugün farkındalık günü, dünya epilepsi günü; bizim günümüz! 850.000 tespit edilip; 100.000 olduğu zannedilen epilepsiliyi kapsayan tek hasta derneği olarak, ülkemize bizim seslenme günümüz!

Pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalışıp görevlerini canları pahasına ve fedakârca yerine getiren hekimlerimiz, bu mücadeleyi büyük bir özveri ve fedakârlıkla yerine getirdikleri için kahraman ilan edilirken; bugün emeklerinin karşılığı olarak daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi ücret beklentileri olduğu için açıkça yalnız bırakıldılar.

Çoğu zaman unutulan, kendisinin ve/ya yakının engelli olması ile hatırlanan engelliler, özel günümüz olan 3 Aralık tarihinde, devlet, siyasetçiler, basın, dolayısıyla halk tarafından hatırlanır. Bizim günümüzde engellilerin sorunlarına dokunmak istiyoruz…

Merkezi Hekim Randevu Sistemi kısaca ’MHRS’ 2010 yılında pilot uygulama olarak başladı. 2012 yılında yurt genelinde kullanıma geçildi. MHRS’nin en önemli amacı; hastaların muayene öncesi bekleme süresini ve poliklinik önündeki hasta kalabalığını azaltmaktır.

Tedaviyi red hakkı genel olarak ötenazi ile karıştırılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıklı yaşayan kişiler olarak, engellilerin sorunlarını çoğu zaman fark etmeyiz. Hiç beklemediğimiz bir anda karşılaşılan durumlar, bizim de engelli olmamıza neden olabilir. Hiç kimsenin istememesine karşın; herkesin aday olduğu bir durumdur; engellilik... 28 Eylül 2009’da Birleşmiş Milletler kararına göre, engellilerin hakları belirlenmiştir.

B Vitamini Kompleksi İçeriği;

B1 (Tiamin), B2 (Riboflavin), B3 (Niasin), B5 (Pantotenik asit), B6 (Pridoksin), B7 (Biyotin), B9 (Folik asit) ve B12 (Kobalamin)

2017 Ocak ayından bugüne yapılan çalışmalarımız 23 Temmuzda Sağlık Bakanlığı’ndan olumsuz yanıt almış ve itirazda bulunmuştuk. Bunun akabinde Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalardan bir tanesi, 4 Ocak tarihinde tamamlanıp, İç İşleri Bakanı ile Sağlık Bakanının imzasına gitmişti. Bu hafta da olumlu sonuç ile taçlandırıldı.

1970’li yıllarda önce Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde, hemen sonra Hollanda’daki Maastricht Tıp Fakültesi’nde Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) tıp eğitiminde kullanılmaya başlanmıştır.

Aşı uygulamaları hastalıklardan koruyucu niteliği bulunan tıbbi uygulamalar olup diğer tüm tıbbi müdahalelerde olduğu gibi öncesinde kişinin aydınlatılması ve bu aydınlatma doğrultusunda rızasının alınması gerekir.

İyi bir okçu, kullandığı oklarla değil, ulaştığı amaçlarla tanınır

Thomas Fuller

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, maske, mesafe ve temizlik ilkeleri bağlamında hayatımızda pek çok değişime sebep oldu. Bu değişimlerden birisi de hayatı boyunca hiç bu kadar kapalı kalmamış olan cildimizin, kullanmak zorunda olduğumuz maskelere karşı gösterdiği tepkilerden biri olarak karşımıza çıkan bir çeşit mekanik akne olarak tanımlanan maskne.

BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında gösterilen ve uygulama ve dağıtım aşamalarında süreci yavaşlatan saklama koşulları güncellendi. Avrupa İlaç Ajansı’ nın (EMA) ardından, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de Biontech aşısının 31 güne kadar 2 ila 8 santigrat derecede buzdolabında muhafaza edilebileceğini açıkladı.

Ekokardiyografi sırasında aort anevrizması teşhisi konuldu. Bundan sonrası için ne önerirsiniz? 

Anestezi hekimleri olarak influenza aşısı olmuş erişkinlere ve özellikle çocukluk çağı aşılamaları sonrası cerrahiye girecek çocuk hastalarımıza ameliyat öncesi hazırlık ve takip periyodundan aşinayız. Ve pandemi süresince belki de hiç karşılaşmadığımız oranlarda aşılama sonrası cerrahiye girecek erişkin hasta değerlendirdik.

Herkesin bir hikayesi vardır. Herkesin hikayesi yazılabilir. Bazı hikayeler insanlara yararlı, kayda değer bir miras oluşturur. Türkan Hoca da hayatta kaldığı zaman zarfına çok şey sığdırmıştır. Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yaşamı boyunca bilime ve hayata kattığı enerjiyi ve rengi yansıtan bu hikayesi bana olduğu gibi diğer insanlara da örnek olacaktır.

Yazıma 2015 yılında Türk Eczacıları Birliği tarafından “Kamuda Görünmeyen Bilgi ve Emek: Eczacı” temasıyla gerçekleştirilen Kamu Eczacıları Kongresi’ni anarak başlamak istiyorum.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası olan bugünlerde her sene farkındalık çalışmaları ile bir araya gelirken, iki seneden beri uzakta ama yanınızda olarak engellileri hatırlayıp; hatırlatıyoruz...

 

Bir tıp fakültesi öğrencisi, tıp fakültesinden mezun olup hekim olarak göreve başlamak için 6 yıllık eğitim sürecinde pek çok sınavdan geçer. Bu sınavlar, öğrencinin “hekimlik yapma ehliyeti”nin olup olmadığına dair sorgulamaların yapılması için vardır.

Dünya gündeminden eksik olmayan şiddet, sadece toplumlar, cinsiyetler arasında olmamakla beraber iş yerlerinde de görülmektedir. İşyerinde şiddet tehdit, dayak, bıçaklama, ateş etme, psikolojik travma, intiharlar ve intihara yakın olaylar ve her türlü tacizi içerir.

Covid-19 salgınının dünyada ve ülkemizde pik yaptığı süreçte, her ülke kendine göre bir takım tedbirler alarak ülke vatandaşlarını korumaya, gerekli tedbirleri almaya çalıştı.

Geçmişten günümüze insan-hayvan ilişkisi birbirini etkilemiş, değişen tüm koşullara bağlı olacak şekilde devam etmiştir. Günümüzde yerel yönetimler dahil olmak üzere bakanlıklar tarafından insanlık açısından koruyucu hekimlik amacıyla; sahipsiz, güçten düşmüş hayvanlar için ise tedavi ve rehabilitasyon amacıyla geçici hayvan bakımevleri kurulmuştur.

1-Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yemek düzenimiz özellikle oruç tutanlar için geçici de olsa değişecek. Sağlıklı bireylerde bir ayın oruçla geçirilmesinin vücuda faydaları nelerdir?

Bu yazı,

14 Mart haftası nedeniyle

Covid-19 fedaisi hekim meslektaşlarıma ve

Yaşamını yitiren sağlıkçılarımızın anısına adanmıştır.

Covid denince…

Hastalıkla ifade edilen; Sanki “ Grip”.

 Ateş, nefes darlığı, dayanılmaz vücut-kas-ağrıları.

Türkiye ve dünya henüz virüsle başa çıkabilmiş değil.

Çünkü:

Son bir yıl özellikle öğrenciler için zor bir yıldı.

Çok olumsuz yönleri oldu,

Hem ailelere, hem de çocuklara

Sosyal, psikolojik, ekonomik…

Bugün farkındalık günü, dünya epilepsi günü; bizim günümüz! 950.000 epilepsiliye kucak açan tek epilepsi grubunun günü... Farkındalık gününde, farkındalığımızı hissedelim; hissettirelim...  

Aşılanmaya başladık yaşasın!

Bu hafta itibari ile 2 milyon.

Mart’a kadar ikinci dozlar tamamlanır öncelikli gruplara.

KİMLER ÖNCELİKLİ

Tarih yazımı Kovid öncesi (KÖ) ve Kovid sonrası olarak belirleyecek bu gün yaşadığımız olağanüstü halimizi.

Özellikle kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte ülkemizin her bölgesinde karbonmonoksit zehirlenmeleri yaşanıyor.

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında bir fotoğraf düştü haber ajanslarına. Acil servisin dış kapısının önünde sağlık çalışanları bütün hazırlıklarını yapmış ve hastalarını ayakta pür dikkat beklemekteydi.

Sağlamlığı geçerli ve güvenilir değerlendirmelerle onaylanmamış bir otomobili satın alır mıydınız?

“Hayır” diyeceğinize eminim.

Peki ya toplumu, yeterliliği geçerli ve güvenilir değerlendirmelerle belirlenmemiş hekimlere emanet eder miydiniz?

Türkiye’de bazı tıp fakülteleri, COVID-19 salgınının yakın zamanda yatışmayacağını öngörerek güz döneminin tamamını uzaktan gerçekleştirme kararı aldı. Pek çok öğrenci bu kararı “bravo, ne kadar da öğrencilerini koruyan bir yönetim” diyerek alkışlarla karşıladı. Ne mutlu onlara…

Tıp fakültesinde çok sıkıcı geçen bir teorik dersinizi hatırlayın.

Eğitici tek taraflı şekilde durmadan konuşuyor veya onu bile yapmayıp slayttan doğrudan okuyor.

Büyük bir kısmı birinci basamak sağlık kuruluşlarında kısıtlı imkânlarla çok daha basit vakaları çözmekten sorumlu sağlık hizmeti verecek olan öğrencilerimizi, üçüncü basamakta MR, BT, USG gibi imkânlar içinde ileri düzeydeki vakalarla eğitiyoruz.

Sizce burada bir sorun yok mu?

ŞİMDİ SAKİN OLUN VE O DETERJANI ELİNİZDEN YAVAŞÇA BIRAKIN..

27 Mayıs 1960 Hareketiyle halk sağlığı alanında yeni atılım gerçekleşmiştir. Milli Birlik Komitesi bu alanda köklü değişiklikler yapma kararlılığını devrimden hemen sonra açıklamıştır:

teyit. org sitesi Soner Yalçın'ın "Kara Kutu:Yüzleşme Vakti" kitabında 30 farklı kaynaktan 36 intihal yaptığını saptadı. İntihallerden biri de bana ait bir yazıdan yapılmış. İntihal (Aşırma) çok önemli bir hukuksal ve etik sorundur.